TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN - Anland Premium

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN

TIến độ xây dựng dự án cập nhật ngày 15/09/2019: Đã cất nóc, đang hoàn thiện mặt ngoài, Bên trong đang hoàn thiện và lắp thiết bị.------------------------------
Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ
Chuyên viên tư vấn bất động sản
Ms: Huyền
Mobile: 0983.128.398
Email: huyendong212@gmail.com